GIỚI THIỆU THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

Thông báo tuyển dụng đơn hàng sản xuất linh liện điện tử

28/09/2020 Quản Trị

    仲 介 公 司 名 稱  Tên công ty môi giới No.  公 司 名 稱(中、英文)Tên công ty (tiếng trung ,tiếng anh ) 三榮公司 công ty Đài Cường 公 司 地 址      Địa chỉ công ty Đào Viên – Đài Bắc  chế tạo sản Linh kiên điện tử 工作內容Nội dung công việc 操作機台(手動和自動化,,工作中全程站若操作,包裝,組立,品管部 thao tác máy […]

Xem thêm