Hình ảnh TTS đang làm việc tại công trường

Hình ảnh TTS tại công trường

Hình ảnh TTS đang làm việc tại công trường

Hình ảnh thực thế TTS làm viêc tại Nhật Bản

 

Album ảnh Related